Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. „cookies”), kas paredzētas tīmekļa vietnes darbībai bez traucējumiem, statistikai un mārketingam. Vairāk informācijas.
Strādājam visā Latvijā!
Bezmaksas!
 • Zvaniet
 • Konsultējam
 • Izmērām
 • Aprēķinām
KONSULTANTA IZSAUKŠANA UZ MĀJĀM

Privātuma politikā

Mēs novērtējam un sargājam Jūsu privātumu, tāpēc šajā Privātuma politikā (turpmāk — Politika) skaidri ir norādīti mūsu tīmekļa vietnē piemērojamie informācijas vākšanas un izmantošanas principi, kā arī cita informācija, kas attiecas uz Jūsu personas datu aizsardzību.

Politika regulē gadījumus, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, sazināties ar mums par preču un pakalpojumu iegādi, vēlaties saņemt aktuālu informāciju un abonējat mūsu jaunumu vēstules. Turklāt šī Politika ir paredzēta, lai informētu arī par Jūsu personas datu apstrādes operācijām.

Apstrādājot Jūsu personas datus, ievērojam Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Nr. 2016/679), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likumu un citus saistītos tiesību aktus.

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs esam datu pārzinis — UAB „DOMUS LUMINA”, reģistrācijas Nr. 301105637, juridiskā adrese: Karkazų g. 51, Karkazu ciems (Karkazų k.), Kauņas rajona pašvaldība (Kauno r. sav.), Lietuva.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Lai nodrošinātu caurspīdīgumu un atbildīgu personas datu apstrādi, informējam, ka personas datu apstrāde var tikt veikta šādos likumīgos nolūkos:

 • sniedzot pakalpojumus, lai noslēgtu un pildītu līgumus, administrētu klientu datubāzi, ieskaitot klientu sūdzību administrēšanu;
 • lai sazinātos ar klientiem, atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem;
 • lai nodrošinātu, ka klientu informācija ir precīza un tiktu atjaunināta;
 • tiešās tirgvedības nolūkos, proti, lai nosūtītu piedāvājumus, t.sk. jaunumu vēstules, kā arī iepazīstinātu ar akcijām un atlaidēm;
 • lai sazinātos ar klientiem, ja ir aizmirsts par pirkumiem vai ir kādi sarežģījumi saistībā ar veiktajiem darījumiem.

VĀCAMO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Mēs vācam un apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • galvenos datus, kas nepieciešami un ir obligāti iepriekš norādītajiem nolūkiem: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kontaktinformāciju, tālruņa numuru, e-pastu u. tml.;
 • datus, kas nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumus un pārdotu preces: pasūtījuma datus, rēķinos esošo informāciju, datus, kas attiecas uz maksājumiem u. tml.;
 • datus par pakalpojumu izmantošanu, piemēram, pakalpojuma izmantošanas apjomu, ar sīkdatnēm vai citām tamlīdzīgām tehnoloģijām iegūtus datus u. c.;
 • tālruņa sarunu ierakstos fiksētus datus, ja zvanāt uz mūsu tālruņa numuriem vai atbildat uz mūsu darbinieku vai pārstāvju zvaniem;
 • datus, ko iesniedz, izmantojot sociālā tīkla Facebook sadaļas „DOMUS LUMINA" reklāmas paziņojumus un piedāvājumus. Aizpildot Facebook platformā „DOMUS LUMINA" sadaļas anketu, ievadot paziņojumā vai piedāvājumā pieprasītos datus, proti, iesniedzot Jūsu personas datus, tiek izteikta piekrišana, ka Jūsu personas dati tiek izmantoti attiecīgajā paziņojumā un šajā Politikā norādītajos personas datu apstrādes nolūkos. Tiešā mārketinga nolūkos, izmantojot Facebook platformu, savāktos personas datus apstrādā tikai ar Jūsu atsevišķu piekrišanu saņemt jaunumu vēstules vai piedāvājumus, kā arī citus reklāmas materiālus;
 • citus datus, kas tiek vākti ar Jūsu piekrišanu un tiek formulēti detalizētāk tai brīdī, kad lūdz Jūsu piekrišanu.

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Mēs vācam un apstrādājam Jūsu personas datus tikai saskaņā ar tiesību aktos norādītiem likumīgas apstrādes pamatiem. Tas var būt līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats, kad Jūs noslēdzat līgumu ar mums. Personas datu apstrādi var veikt arī ar Jūsu piekrišanu (piemēram, tiešās tirgvedības nolūkā). Jūsu piekrišanai ir jābūt skaidri izteiktai, brīvprātīgai, saprotami izklāstītai, un tajā ir jābūt sniegtai informācijai par datu izmantošanas mērķi. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiek izmantoti tiešās tirgvedības nolūkā, Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei vienkārši un bez maksas var atsaukt, sazinoties pa e-pastu info@domuslumina.lv vai tālruni +371 200 44444, kā arī atsakoties no informatīvo paziņojumu sūtīšanas jaunumu vēstulē.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, arī pildot tiesiskos pienākumus (lai pildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldību likumīgiem pieprasījumiem u. c.) vai saskaņā ar citiem tiesību aktos noteiktiem likumīgiem apstrādes pamatiem.

DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Mēs glabājam Jūsu personas datus ne ilgāk, kā to pieprasa datu apstrādes mērķi vai paredz tiesību akti, ja tajos ir noteikta ilgāka datu glabāšana. Personas datus parasti glabā tikmēr, kamēr no līgumattiecībām izriet pamatotas prasības vai cik lielā mērā tas ir nepieciešams, lai realizētu un aizsargātu mūsu likumīgās intereses. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami, tiek iznīcināti.

DATU NOSŪTĪŠANA

Veicot Jūsu personas datu apstrādi, apņemamies ievērot konfidencialitāti. Šis pienākums izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Lietuvas Republikas Civilkodeksa un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma normām. Informāciju var izpaust citām pusēm, ja tas ir nepieciešams, lai noslēgtu vai pildītu līgumu, vai citu likumīgu iemeslu dēļ un tikai tajā gadījumā, ja šādai izpaušanai ir likumīgs pamats. Informāciju var sniegt arī citām pusēm pēc personas datu subjekta lūguma, ņemot vērā līgumsaistības pret citām pusēm, piemēram, līzinga sabiedrībām, bankām vai citām finanšu iestādēm. 

Mēs varam uzdot veikt Jūsu personas datu apstrādi citiem datu apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem), kas sniedz mums pakalpojumus (veic darbus) un apstrādā personas datus mūsu, kā datu pārziņa, vārdā. Mēs šādus datus varam sniegt:

 • datu apstrādātājiem, kuri veic mums noteiktus darbus un sniedz pakalpojumus (starpnieki, kas apstrādā datus, lai noslēgtu un administrētu līgumus ar klientiem; informācijas tehnoloģiju sabiedrības, kuras veic datu apstrādi, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izveidi, pilnveidošanu un uzturēšanu; sabiedrības, kas nodrošina paziņojumu (jaunumu vēstuļu) nosūtīšanu klientiem, sniedz apsardzes un citus pakalpojumus);
 • sabiedrībām, kuras administrē parādus un kuru pārziņā ir parādnieku datubāzes;
 • tiesai, tiesībsargājošām vai valsts iestādēm tādā mērā, kādā to nosaka tiesību aktu prasības un tikai uz likumīga pamata;
 • citām personām ar Jūsu piekrišanu, ja šāda piekrišana konkrētā gadījumā tiek saņemta.

SĪKDATNES

Sīkdatnes (angļu val. cookies) — īsa tekstuāla informācija, ko vietnes nosūta uz to apmeklētāju datoriem vai citām ierīcēm. Atkarībā no pārlūkprogrammas šo informāciju glabā vai nu nelielās atsevišķās datnēs, vai dažādu vietņu ierakstīto sīkdatņu kopīgā datnē. Sīkdatnes izmanto vairums progresīvu tīmekļa vietņu Lietuvā un ārvalstīs. Sīkdatnes var nosūtīt tikai tad, ja ierīces uzstādījumos ir šāda izvēle.

Mūsu vietnē sīkdatnes tiek izmantotas, lai noteiktu ierīci izmantojušo personu apmeklētību, saglabātu atmiņā veiktās darbības (piemēram, lai noteiktu vietnes apmeklējuma laikā izmantoto valodu), sniegtu klientam aktuālāko informāciju un vāktu vietnes apmeklētības statistikas datus apkopotā veidā.

Doto piekrišanu izmantot sīkdatnes jebkurā brīdī varat atsaukt, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumus, izslēdzot visas sīkdatnes vai izslēdzot (ieslēdzot) tās pa vienai. Vēršam uzmanību, ka atsevišķos gadījumos tas var palēnināt tīmekļa pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietņu funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi vietnei. Lai noteiktu vajadzīgās (vēlamās) sīkdatņu izvēles, ieteicams izmantot tīmekļa pārlūkprogrammu palīdzības funkcijas.

Mēs izmantojam sīkdatnes:

 • administrējot tīmekļa vietni un diagnosticējot traucējumus mūsu servera darbā, varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. Tīklos IP adrese ir unikāls kods, kas identificē datoru. To izmanto, lai noteiktu apmeklētāju un vāktu dažādu demogrāfisko informāciju;
 • izmantojot sīkdatnes, vācam datus par pakalpojumu izmantošanu. Informācija par sīkdatnēm, sīkdatņu tipi un to mērķis ir norādīti tālāk;
 • iegādājoties preces vai pakalpojumus veikalā, vācam pienācīgai pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus, piemēram, prece un tās pasūtījuma detaļas, kontaktinformācija un saistītie ieraksti.

Mēs izmantojam šādas sīkdatnes:

Tips PiegādātājsKam paredzēts
Obligāti nepieciešamās sīkdatnes Domus Lumina Sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai tīmekļa vietne domuslumina.lv darbotos bez traucējumiem.
Statistikas sīkdatnesGoogle Analytics Sīkdatnes, kas paredzētas, lai aprēķinātu apmeklējumu reizes, apmeklētāju plūsmas avotus un lietotāju rīcību. Izmantojot šīs sīkdatnes, tiek mērīta un uzlabota tīmekļa vietnes darbība. Informācija, kas savākta, izmantojot šīs sīkdatnes, ir apkopota un anonīma.
Hotjar
Reklāmas sīkdatnes Google Tag Manager Šo sīkdatņu piegādātāji var izmantot sīkdatnes, lai izveidotu lietotāja interešu profilu, pēc kura iesniedz reklāmu citās tīmekļa vietnēs. Sīkdatnes identificē pārlūkprogrammu un ierīci.
Facebook Pixel
Funkcionālās sīkdatnesTawk Tiešajām sarunām internetā paredzēta spraudņa sīkdatnes.
YouTube Sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai videoierakstu, ko ievieto YouTube tīklā, atskaņotājs darbotos bez traucējumiem.
AddThisSociālās dalīšanās spraudņa sīkdatnes.

Vāktos datus atbildīgi sargājam no nozaudēšanas, nesankcionētas izmantošanas un pārveidošanas. Telpa, kurā tiek glabāti savāktie dati, ir fiziski aizsargāta, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas. Turklāt apmeklētāju dati tiek glabāti datubāzē, kas ir aizsargāta no nesankcionētas piekļuves, izmantojot datortīklus.

JAUNUMU VĒSTULES

Ievadot savu e-pasta adresi mūsu vietnē, varat abonēt jaunumu vēstules, kas pirmajiem ļaus uzzināt par īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem.

Abonējot jaunumu vēstuli, Jūsu e-pasta adresi mēs izmantosim tikai ar Jūsu piekrišanu, ko jebkurā brīdī varat atsaukt. Jūsu e-pasta adresi varam nosūtīt trešām personām, kas sniedz specializētus reklāmas izplatīšanas pakalpojumus, tikai tāpēc, lai varētu nosūtīt Jums adresētu jaunumu vēstuli.

Nosūtot jaunumu vēstuli, mēs varam vākt statistikas datus par Jūsu uzvedību, piemēram, vai esat atvēris(-usi) e-pasta ziņojumu, kādas norādes esat atvēris(-usi), lai nodrošinātu Jums sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un apkalpošanu.

Jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkā izmantosim līdz brīdim, kad Jūs atteiksieties no mūsu jaunumu vēstuļu un citu piedāvājumu saņemšanas. No jaunumu vēstuļu abonementa varat atteikties jaunumu vēstules apakšā, nospiežot attiecīgo norādi, vai citos šajā Politikā norādītos veidos.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Jūsu Personas datu apstrāde tiek veikta atbildīgi un droši. Nosakot personas datu apstrādes līdzekļus, kā arī datu apstrādes laikā, īstenojam atbilstošus tiesību aktos noteiktos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos Jūsu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, sabojāšanas, pārveidošanas, nozaudēšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Mūsu darbinieki rakstiski ir uzņēmušies saistību neizpaust un neizplatīt darba vietā iegūto informāciju par sabiedrības klientiem, tostarp informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Personas datu drošības pasākumi tiek noteikti, ņemot vērā ar personas datu apstrādi saistītos riskus.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Jums ir tiesības:

 • vērsties ar lūgumu sniegt informāciju par apstrādājamiem Jūsu personas datiem, no kurienes un kā personas dati ir savākti, un kā mēs tos apstrādājam;
 • vērsties ar lūgumu labot Jūsu personas datus un (vai) apturēt šādu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, vairs neveikt to apstrādi, iznīcināt tos, ja dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, vai ja tie vairs nepieciešami, ņemot vērā mērķus, kuriem tie tika vākti;
 • vērsties ar lūgumu iznīcināt personas datus vai vairs neveikt to apstrādi, izņemot lūgumu vairs neglabāt personas datus. Šādu datu glabāšana vairs netiek veikta tikai tādā gadījumā, ja, iepazīstoties ar personas datiem, konstatē, ka personas datu apstrāde tiek veikta nelikumīgi vai negodprātīgi;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja to veic vai ir nodoms to veikt tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī mūsu vai trešās personas, kam sniedz personas datus, likumīgās interesēs;
 • jebkurā brīdī atsaukt doto piekrišanu datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos;
 • strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā saņemt ar sevi saistītus personas datus, kurus esat mums iesniedzis (iesniegusi), un nosūtīt šos datus citam datu pārzinim, vai pieprasīt, lai mēs tieši nosūtām šādus personas datus citam datu pārzinim, ja tas tehniski ir iespējams (tiesības uz datu pārnesamību).

Kas attiecas uz Jūsu tiesību īstenošanu vai sūdzībām, varat vērsties pa e-pastu info@domuslumina.lv un tālruni +371 200 44444, kā arī ierodoties jebkurā mūsu salonā.

Ja neizdodas atrisināt jautājumu, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Viļņā (Vilnius), e-pasts ada@ada.lt, tālr. (8 5) 271 2804), kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli.